Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường MG Măng Non thuộc thị trấn Phước Dân nằm tại trung tâm huyện Ninh Phước. Toàn thị trấn có tổng dân số 30.872 người, trong đó đồng bào dân tộc Chăm chiếm 31,1%, dân tộc Kinh chiếm 67,2%, dân tộc khác chiếm 1,7%. Người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề nông, đa số là trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ; thu nhập của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo 7,59%. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trường được thành lập tháng 01 năm 2007 theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của UBND huyện Ninh Phước; trước đây là trường Mầm Non huyện Ninh Phước.

Trong công tác xây dựng trường chuẩn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND của thị trấn và các tổ chức đoàn thể xã hội cùng với Ban Đại diện cha mẹ trẻ thực hiện tốt chủ trương “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân” đã quan tâm và hỗ trợ cho nhà trường, cụ thể như: vận động ủng hộ kinh phí hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục, các phong trào

Nhà trường có diện tích và khuôn viên và các công trình đảm bảo thiết kế theo Điều lệ trường mầm non quy định tổng diện tích là 4.370m2. Trường có phòng sinh hoạt chung cho trẻ, có các thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi, cổng trường, biển trường, tường rào bao quanh và sân chơi ngoài trời đảm bảo cho trẻ hoạt động.

Nhà trường được sự tín nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong công tác quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Hằng năm, tỷ lệ trẻ em đến trường lớp rất cao, cụ thể như: có 319 trẻ được bố trí 11 lớp (trong đó có: 02 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, 04 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, 05 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi).

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có 35 người; 100% (35/35) đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ đào tạo chuẩn và có 71,4% (25/35) đạt trình độ trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng phấn đấu và đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”.