Mục tiêu Trường Mẫu giáo Măng Non là giúp trẻ phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách. Trường Mẫu giáo Măng Non xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Măng Non, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% cấp dưỡng và nhân viên y tế có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm

Sĩ số lớp học:

Lớp 3 - 4 tuổi A: 22 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 3 - 4 tuổi B: 22 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 4 - 5 tuổi A: 28 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 4 - 5 tuổi B: 28 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 4 - 5 tuổi C: 22 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 4 - 5 tuổi D: 22 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 5 - 6 tuổi A: 32 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 5 - 6 tuổi B: 32 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 5 - 6 tuổi C: 32 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 5 - 6 tuổi D: 32 trẻ với 2 cô giáo.

Lớp 5 - 6 tuổi E: 32 trẻ với 2 cô giáo.